Mesleki Hukuksal UyarıGeras'ta çalışabilmek için imzalanması şart olan iş sözleşmesinden alıntıdır:

"İşçinin, kanunlara, sözleşmeye, işin profesyonel gereklerine, meslek ahlakına, iş ahlakına veya genel ahlaka veya terbiyeye aykırı davranması durumunda işveren derhal ve istisnasız olarak isçinin görevine son verir, tazminat ödemez, ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını beyan eder. Geras ayrıca zarar gören yaşlı yakınları ve Geras adına faiz ve avukatlık ücretleri dahil olmak üzere en ağır kişisel zarar, ticari zarar, ve caydırıcı tazminat istemleri ile hukuki yollara derhal ve istisnasız olarak başvuracağını beyan eder."

Geras'ta iş yapmanın başlangıç şartı ve tıbbi mesleklerin altın kuralı, 2400 yıllık Hipokrat Yeminindeki "Primum non nocere",
yani "Önce, zarar vermeyeceksin" ilkesidir.

Not. Tıbbi mesleklerin sembolü
Asklepius'un tek yılanlı değneğidir.

Günümüzde bunun yerine ticaretin
sembolü olan Hermes'in çift yılanlı
değneği çoğunlukla
(Türk Tabipler
Birliği dahil) kullanılmaktadır.
Mizahtan ironiden anlamıyoruz denmesin...