GerasLife System ®™


GerasLife ®™ System tüm bir sistemdir. İşletme, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama / KKP), Eğitim ve Kalite sistemlerini içerir.


İşletme Sistemi

İşletim Sistemi 4 katmanlı Balanced Scorecard(1) metodolojisi üzerine kuruludur ve düzinelerce işletme sürecini tek çatı altında ilişkilendirir. Katmanlar, Finans, Müşteri, İşletme, ve Gelişme piramidini oluştururlar.


1. Finans: Bir işin ekonomide gerekliliğinin ispatı karlılığına yansımak zorundadır. Kar üretmeyen işletmelerin kaynakları, gerçek talebi yansıtan daha karlı ve verimli işletmelere ve sektörlere kayar. Serbest sermayenin merkezi planlama sistemine üstünlüğü bu esneklikten ve sadece gerçekleşen taleplere yönelebilmesindendir. Karsız işletmelerin kaliteleri, yeniliklere yatırım yapamadıkları için düşer(2). Sözde ekonomik planlama ile fiyat ve kar tespiti, talepten gelen kar sinyalini yok ettiği için gelişmeyi saptırarak milli sermaye verimliliğini azaltır.

2. Müşteri: Her kuruşun tek kaynağı müşteridir. Başkası yoktur. Müşteri sadece memnunsa kalır. Müşterileri memnun olmayan bir işletme Oksijeni azalan insan gibidir ve ömrü kısıtlıdır. Müşteri memnuniyeti, stratejik pazarlamadan satışa ve  hizmetin kendisinden sonrasına kadar her müşteri ihtiyacını ve müşteri ile temas noktasını içerir. Müşterinin merkezliğini kavramayan sözde iyi niyetli duygusal söylemler sadece gösteridir. Müşteri katmanını işletme katmanı besler.

3. İşletme: Hizmet üreten süreçler için gerekli bilgi ve beceriler kurumun kendi içinde ve kuruma ait olmalıdır ki bunlar kuruma farklılık kazandırabilsinler ve kurumun rekabet gücü olabilsin. İşletme katmanı, her çalışanın, her hizmeti, her seferinde, aynı işlemleri, aynı sırada, aynı şekilde yapmasını ve aynı sonuca vararak üretmesini hedefler. İşletme katmanı da diğer katmanlar gibi istatistiksel metodolojilerle yönetilir. İşletme katmanını gelişme katmanı besler.

4. Gelişme: Kurumsal öğrenme ile büyüme için gerekli stratejik süreçlerdir. Kalite ve iyileştirme sistemi, bilgi üretimi ve işlenmesi, eğitim içeriğinin üretimi ve aktarımını da içerir. Gelişme katmanını, finans katmanının karları besler, ve pozitif döngüyü tamamlayarak tüm süreçlerin iyileşerek sürekliliğini sağlar. Kalite için uzun vadeli bakış açısı olabilecek kurumsal yapı ve finansal disiplin gerekir denmesinin nedeni budur.

(1) Robert S. Kaplan and David P. Norton, “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System,” Harvard Business Review (January-February 1996): 76.

(2) Örneğin ABD’de saygın örneklerde bile yenileme payı amortismanın %130’u olabilmektedir. (“Process Improvement in the Rarified Environment of Academic Medicine, Paul Levy, CEO, Beth Israel Deaconess Medical Center, October 23, 2007, Brunel Lecture Series on Complex Systems, Engineering Systems Division, Massachusetts Instıtute of Technology.)


ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)

ERP,  finans, pazarlama, satış, hizmet girdileri yönetimi, istihdam, personel, eğitim takibi ve kalite dahil tüm katmanlardaki süreçlerin çalışabilmeleri için gerekli bilgi işlem yazılımlarıdır. ERP ile yöneticiler ve saha çalışanları gerekli bilgilere, gerektiğinde, doğru olarak, tek adımda ulaşırlar. Vakitlerini bilgi toplamak yerine doğru kararları vermek için harcarlar ve hem yönetim hem de işletme verimliliği artar.


Eğitim Sistemi

Eğitim Sistemi, Gelişme Katmanında olup, İşletme Sisteminin tüm süreçlerini kapsar. Önemli bir ayırıcılığı Bakıcı Eğitimidir. Geras Bakıcı Okulu, Eğitim Sistemi'nin sadece bir uygulamasıdır. Hizmet içi eğitimleri, sahadan ve sürekli iyileştirme sisteminden gelen eğitim güncellemelerini, uzun vadeli insan kaynağı birikimini, ve stratejik liderliği de içerir.


Franchise Lisans

Finansal ve işletme yeterliliğini ispatlamış olan işletmecilere, Geras’ın faaliyet göstermediği şehirlerde franchise sunulabilmektedir. Franchise anlaşması ile GerasLife System ®™ iç tasarımından işletme süreçlerine kadar tümüyle işletmecinin kullanımına verilir.


Kalite iyi niyetle olmaz. Ölçerek olur.